Vi gir deg fysikalsk behandling både
for å forebygge og behandle
sykdom eller skade