VI GIR DEG FYSIKALSKE BEHANDLING BÅDE FOR Å FOREBYGGE OG BEHANDLE SYKDOM ELLER SKADE